TIN TỨC HOẠT ĐỘNG

Nghỉ tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018

Thông Báo 1/ Nhà Trường tổ chức cấm trại mừng Đảng, mừng Xuân 2018 vào 09/02/2018 và 10/02/2018. 2/ Thời gian Nghỉ tết Nguyên Đán Mậu Tuất. Bắt đầu 12/02/2018 đến hết 25/02/2018.