Tuyển sinh năm học 2017 – 2018

Trường Quốc Tế GIS thông báo tuyển sinh năm học 2017 – 2018 như sau: 1/ Đối tượng: Các em trong độ tuổi quy định của từng cấp lớp. – Mầm non: từ 12...