Đội ngũ:

Đội ngũ giáo viên của Trường Quốc Tế GIS bao gồm giáo viên Việt Nam và nước ngoài nhiều kinh nghiệm, tận tâm, giỏi chuyên môn, được sự hỗ trợ chuyên môn trực tiếp từ Học viện sư phạm Australia.

  • Lớp học tại Trường Quốc Tế GIS với sĩ số hoàn hảo giúp các thầy cô chăm sóc từng học sinh rất kỹ lưỡng.
  • Các giáo viên của Trường Quốc Tế GIS áp dụng hương pháp giáo dục hiện đại, tin tưởng, tôn trọng học sinh, phát huy khả năng sáng tạo của từng học sinh trong học tập và sinh hoạt ngoại khóa.
  • Đội ngũ giáo viên của Trường Quốc Tế GIS được đãi ngộ xứng đáng, được cập nhật và nâng cao trình độ chuyên môn thường xuyên.